استابلایزرهای لبنی

انواع استابلایزرهای پنیر خامه ای، لبنه، ماست همزده، خامه صبحانه گیاهی و حیوانی با درصد چربی های متفاوت، شبرهای طعم دار

استابلایزرهای گوشتی

استابلایزرهای مورد استفاده در صنایع گوشتی (سوسیس، کالباس، ناگت، همبرگر، کوکو و کتلت)