فیبر مرکبات در بستنی

گنجاندن فیبر مرکبات در فرمولاسیون بستنی باعث دستیابی به مهمترین عامل در صنعت تولید بستنی که مقاومت در برابر شوک های حرارتی و افزایش نقطه ذوب است، می گردد.

فیبر مرکبات در آبمیوه

استفاده از فیبر در آبمیوه ها نه تنها باعث غنی سازی محصول و افزایش خاصیت سلامت زای آن می شود، بلکه سبب تغلیظ آب میوه می گردد. ضمنا موجب معلق ماندن تکه های نامحلول از قبیل میوه، پالپ، دانه و غیره می گردد.